Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2019/20

Opis zajęć.
Organizacja roku akademickiego.  • Wyniki poprawy Egzaminu są dostępne i wpisane do eHMS      zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
12.10
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
26.10
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I - Wstęp początek około godz 09:00-09:15.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
16.11
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
W5
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna. Kolokwium II - Wstęp
Z4
30.11
A2
Ciągłość i pochodna funkcji.
W6
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne.
Z5
14.12
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema
A4
Reguła de L'Hospitala Kolokwium I - Analiza Początek około 10:00-10:15
Z6
04.01
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
W7
Elementy logiki. Kolokwium III - Wstęp
Z7
18.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe - Wstęp
A6
Wielomian Taylora.
Z8
01.02
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe -- Wstęp
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni.         więcej zadań Kolokwium II -- Analiza
sesja
15-16.02
 
AZ
Egzamin z Analizy
sesja
popr.
22-23.02
 
AZ
Egzamin poprawkowy z Analizy