Wstęp do Matematyki oraz Analiza Matematyczna -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2019/20


Zasady zaliczania Wstępu do Matematyki
Zasady zaliczania Analizy Matematycznej
Organizacja roku akademickiego


    Materiały do zajęć zostały przeniesione na stronę Analiza Matematyczna II dla Informatyki i Ekonometrii 2019/20
    po wejściu na kurs obok tytułu „Analiza Matematyczna” proszę wejść w ustawienia i tam zapisać się wybierając opcję „zapisz się na ten kurs”.

    Na starej stronie nie będzie już nowych materiałów.

    Od 19 marca wykłady i ćwiczenia będą się odbywały on-line w planowych godzinach, to znaczy czwartki wykład 9:15-10:45, ćwiczenia 11:00-12:30.

    Konsultacje - przez email, oraz po mailowym uzgodnieniu, on-line przez powyższą stronę.
Semestr I

nr
ćwiczenia
data Wstęp
data Analiza
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
3.10
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
4.10
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
10.10
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
11.10
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
17.10
Kolokwium I (przeniesione z 18.10)
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
18.10
7
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne..
24.10
8
Funkcje trygonometryczne, cyklometryczne, równania trygonometryczne.
25.10
Funkcje potęgowe dokończenie wykładu.
A1
Ciągi liczbowe i ich granice
7.11
9
Funkcje potęgowe i ich wykresy. Tautologie.
8.11
A2
Dokończenie ciągów, początek szeregów.
14.11
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
15.11
Kolokwium II -- 14 listopada godz 8:30-9:30
A3
Szeregi liczbowe.
21.11
11
Notacja sumacyjna i Indukcja Matematyczna.
22.11
A4
Granica i ciągłość funkcji
28.11
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
29.11
A5
5.12
13
Złożenia funkcji i relacji.
6.12
Kolokwium III
A6
12.12
Kolokwium I
14
Relacje równoważności i porządku częściowego, diagramy Hassego.
13.12
A7
Pochodne, reguła de l'Hospitala, badanie przebiegu zmienności funkcji, wielomian Taylora.
19.12
15
20.12
Kolokwium Zaliczeniowe. Termin I..
A8
09.01
A9
10.01
A10
16.01
A11
17.01
A12
23.01
A13
24.01
A14
Całka nieoznaczona
30.01
A15
31.01

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: