Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2018/19

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.Dostępne są skany prac z poprawy egzaminu z Analizy Matematycznejzjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
15.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
29.09
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I - Wstęp w godz 13:30-14:15.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
13.10
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
W5
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna. Kolokwium II - Wstęp w godz 15:30-16:15.
Z4
27.10
A2
Ciągłość i pochodna funkcji.
W6
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne.
Z5
24.11
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema Kolokwium I - Analiza w godz. 13:30-14:15
A4
Reguła de L'Hospitala
Z6
08.12
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
W7
Elementy logiki. Kolokwium III - Wstęp w godzinach 15:30-16:15
Z7
12.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe - Wstęp
A6
Wielomian Taylora.
Z8
26.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe -- Wstęp godz 13:30-15:30
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni. Kolokwium II -- Analiza godz:15:30-16:15, później wykład i ćwiczenia
sesja
09.02
 
AZ
Egzamin z Analizy godz 14:00-17:00
sesja
popr.
16-17.02
 
AZ
Egzamin poprawkowy z Analizy