Zestawy zadań z matematyki dla studentów Ekonomii.

Plan zajęć

Zasady zaliczania semestruDostępne są wyniki terminu III, dziekańskiego, egzaminu z matematyki  
Literatura podstawowa i uzupełniająca: