Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2018/19


Zasady zaliczania semestru
Organizacja roku akademickiego

Dostępne są wyniki terminu III Kolokwium Zaliczeniowego
nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
4.10 Wstęp
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
5.10 Wstęp
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
11.10 Wstęp
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
12.10 Wstęp
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
18.10 Wstęp
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
19.10 Wstęp
Kolokwium I
7
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne..
25.10 Wstęp
8
Funkcje trygonometryczne, cyklometryczne, równania trygonometryczne.
26.10 Wstęp
A1
8.11 Analiza
9
Funkcje potęgowe i ich wykresy. Tautologie.
9.11 Wstęp
Kolokwium II
A2
15.11 Analiza
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
16.11 Wstęp
A3
22.11 Analiza
11
Indukcja Matematyczna.
23.11 Wstęp
A4
29.11 Analiza
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
30.11 Wstęp
A5
6.12 Analiza
13
Złożenia funkcji i relacji.
7.12 Wstęp
Kolokwium III
A6
13.12 Analiza
14
Relacje równoważności i porządku częściowego, diagramy Hassego.
14.12 Wstęp
A7
20.12 Analiza
15
21.12 Wstęp
Kolokwium Zaliczeniowe. Termin I..

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: