Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2017/18


Zasady zaliczania semestru
Organizacja roku akademickiego
  • Kolokwium Zaliczeniowe termin III odbędzie się we środę 14 lutego w godzinach 12:00-14:00.    
    Budynek 34, sala 3/83.
nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
5.10 Wstęp
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
6.10 Wstęp
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
12.10 Wstęp
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
13.10 Wstęp
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
19.10 Wstęp
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
20.10 Wstęp
Kolokwium I
7
Funkcje potęgowe, funkcje trygonometryczne, wykresy.
26.10 Wstęp
8
Funkcje cyklometryczne, równania trygonometryczne.
27.10 Wstęp
2.11 wolne
3.11 Wstęp
Zajęcia przeniesione.
9
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Elementy logiki.
8.11 Wstęp (środa)
Wykład odrabiany (środa)
9.11 Analiza
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
10.11 Wstęp
Kolokwium II godz 8:00-9:00 plus 9:00-10:00
16.11 Analiza
godziny dziekańskie
17.11
-------
godziny dziekańskie
23.11 Analiza
11
Indukcja Matematyczna.
24.11 Wstęp
30.11 Analiza
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
XXXXX Wstęp
Wykład i ćwiczenia odrabiane w różnych terminach
13
Złożenia funkcji i relacji.
1.12 Wstęp
7.12 Analiza
14
Relacje równoważności i porządku częściowego, diagramy Hassego.
8.12 Wstęp
Kolokwium III.
14.12 Analiza
15
15.12 Wstęp
Kolokwium Zaliczeniowe..
21.12 Analiza

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: