Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2017/18

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.  • Egzamin z Analizy, termin III (ostatni) niedziela 18 lutego - godz. 8:30-11:30
    sala 1/78

Semestr I:

zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
23.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
07.10
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I - Wstęp w godz 8:15-9:00.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
21.10
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
W5
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne. Kolokwium II - Wstęp
Z4
04.11
A2
Ciągłość i pochodna funkcji. -
W6
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.
Z5
25.11
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema wykład: "Reguła de L'Hospitala" 8:15-9:00 + Kolokwium I z Analizy w godz. 9:00-9:45
A4
Reguła de L'Hospitala wykład: "Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema"
Z6
9.12
W7
Elementy logiki. wykład: "Elementy logiki" 8:15-9:15 + Kolokwium III ze Wstępu w godzinach 9:15-10:00
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych.. wykład: "Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych."
Z7
13.01
WZ
8:15-9:45 Wykład z analizy: "Wielomian Taylora"
10:00-12:00   -   Kolokwium Zaliczeniowe ze Wstępu do Matematyki
A6
Wielomian Taylora. 12:15-14:00+14:15-16:00 ćwiczenia z Analizy Matematycznej
16:15-18:00   -   Kolokwium II z Analizy (tematy: A3-A5) + Kolokwium poprawkowe I z Analizy
Z8
**-**.02
A7
. Egzamin z Analizy - godz. 9:00-12:00
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe ze Wstępu -- poprawkowe -- godz 16:00-18:00