Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2016/17


Zasady zaliczania semestru

UWAGA: zmieniony jest plan czwartku i piątku

  IV, ostatni termin kolokwium zaliczeniowego odbędzie się
10 lutego, w godzinach 9-11,
    w budynku 34, w sali 3/82
.
nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
6.10 Wstęp
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
7.10 Wstęp
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
13.10 Wstęp
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
14.10 Wstęp
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
20.10 Wstęp
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
21.10 Wstęp
Kolokwium I
7
Funkcje potęgowe, funkcje trygonometryczne, wykresy.
27.10 Wstęp
8
Funkcje cyklometryczne, równania trygonometryczne.
28.10 Wstęp
3.11 Analiza
9
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Elementy logiki.
4.11 Wstęp
Kolokwium II.
10.11 Analiza
11.11 wolny
17.11 Analiza
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
18.11 Wstęp
24.11 Analiza
11
Indukcja matematyczna.
25.11 Wstęp
1.12 Analiza
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
2.12 Wstęp
8.12 Analiza
13
Złożenia funkcji i relacji.
9.12 Wstęp
Kolokwium III.
15.12 Analiza
14
Relacje równoważności i porządku częściowego, diagramy Hassego.
16.12 Wstęp
22.12 Analiza
15
23.12 Wstęp
Kolokwium Zaliczeniowe - Budynek 32, Aula I, godz 9:00-11:00.
5.01 Analiza
6.01 wolny
12.01 Analiza
13.01 Analiza
19.01 Analiza
20.01 Analiza
26.01 Analiza
27.01 Analiza

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: