Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2016/17

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.


    Termin II, poprawkowy, Egzaminu odbędzie się w Niedzielę 24 września
    w godzinach 10-13 w sali 1/78, budynek 34.


Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  03.03 Kolokwia zaliczeniowe poprawkowe z Analizy i Wstępu
  17.03   Zestaw 1 Całka oznaczona i jej zastosowania - dokończenie.
  31.03 Zestaw 2 Kolokwium I (wszystko o całkach) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  21.04 Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji na zbiorze ograniczonym.
  05.05 Zestaw 4 Kolokwium II Pochodna jako przekształcenie liniowe.
  19.05 Zestaw 5 Całka podwójna, potrójna i iterowana.
  09.06 Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce podwójnej.
  23.06 Zestaw 7 Zastosowania całki wielokrotnej.
  09.07 Egzamin 8:00-11:00Semestr I:

zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
24.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
08.10
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I - Wstęp w godz 8:30-9:15.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
22.10
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
W5
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne. Kolokwium II - Wstęp
Z4
19.11
A2
Ciągłość i pochodna funkcji. -
W6
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.
Z5
03.12
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema Kolokwium I z Analizy w godz. 8:30-9:15
A4
Reguła de L'Hospitala
Z6
17.12
W7
Elementy logiki. Kolokwium III ze Wstępu w godzinach 8:30-9:15
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
Z7
21.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe godz 8:30-10:30
A6
Wielomian Taylora.
Z8
04.02
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe -- godz 8:30-10:30
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni. Kolokwium II
sesja
18.02
 
AZ
Kolokwium zaliczeniowe --- budynek 23, Aula II, godz. 10-13