Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2015/16

Plan zajęć

Zasady zaliczania

Dotychczasowa punktacja i kolokwia są dostępne w podkatalogu "./priv"nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
1.10 Wstęp
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
2.10 Wstęp
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
8.10 Wstęp
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
9.10 Wstęp
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
15.10 Wstęp
Kolokwium I
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
16.10 Wstęp
7
Funkcje potęgowe, funkcje trygonometryczne, wykresy.
22.10 Wstęp
8
Funkcje cyklometryczne, równania trygonometryczne.
23.10 Wstęp
9
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Elementy logiki.
29.10 Wstęp
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
30.10 Wstęp
Kolokwium II.
5.11 Analiza
11
Indukcja matematyczna.
6.11 Wstęp
12.11 Analiza
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
13.11 Wstęp
19.11 Analiza
13
Złożenia funkcji i relacji.
20.11 Wstęp
Kolokwium III.
26.11 Analiza
14
Relacje równoważności i porządku częściowego, diagramy Hassego.
27.11 Wstęp
3.12 Analiza
15
4.12 Wstęp
Kolokwium Zaliczeniowe.
10.12 Analiza
11.12 Analiza
17.12 Analiza
18.12 Analiza
7.01 Analiza
8.01 Analiza
14.01 Analiza
15.01 Analiza
21.01 Analiza
22.01 Analiza

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: