Zestawy zadań z matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska.

Plan zajęć

Kolokwia poprawkowe I/II/III odbędą się 21 czerwca w godzinach 9-12 w budynku 34 w sali 0/41.

(najniższy poziom, w północno-wschodnim narożniku)

Materiały od wykładowcy: