Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2015/16

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.

ostatnia aktualizacja podstrony priv: 25.07.2016
Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  20.02 Kolokwia zaliczeniowe poprawkowe z Analizy i Wstępu
  05.03   Zestaw 1 Całka oznaczona i jej zastosowania - dokończenie.
  19.03 Zestaw 2 Kolokwium I (wszystko o całkach) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  09.04 Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji na zbiorze ograniczonym.
  23.04 Zestaw 4 Kolokwium II Pochodna jako przekształcenie liniowe.
  04.06 Zestaw 5 Całka podwójna, potrójna i iterowana.
  18.06 Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce podwójnej.
  02.07 Zestaw 7 Zastosowania całki wielokrotnej.
  16.07 Egzamin 10:00-13:00Semestr I:

zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
26.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
10.10
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I w godz 9:00-9:45.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
24.10
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
W5
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne. Kolokwium II
Z4
14.11
A2
Ciągłość i pochodna funkcji.
W6
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.
Z5
28.11
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema Kolokwium I w godz. 9:00-9:45
A4
Reguła de L'Hospitala Projekt.
Z6
12.12
W7
Elementy logiki. Kolokwium III w godzinach 9:00-9:45
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
Z7
09.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe godz 9:00-11:00
A6
Wielomian Taylora.
Z8
23.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni. Kolokwium II
sesja
06.02
 
AZ
Kolokwium zaliczeniowe