Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2014/15

Plan zajęć

Wyniki semestru podane są w pliku "wyniki.pdf".
Termin III kolokwium odbędzie się 28 stycznia w godzinach 17-19. Spróbujemy w Auli IV bud. 34. ostateczna informacja o sali pojawi się na drzwiach pokoju 3/86.

Plan piątkowy:

1
ćw 3/83
8:30 - 10:00
Wykład
bud. 23
Aula III
10:15 - 11:45
2
3
ćw sala 48
8:30 - 10:00
4
5
ćw 3/83
12:00 - 13:30
6
7
  ćw 3/82  
12:00 - 13:30
8


nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
2.10 Wstęp
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
3.10 Wstęp
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
9.10 Wstęp
4
Oś liczbowa, moduł, ułamki dziesiętne i wymierne. Postać iloczynowa i kanoniczna trójmianu kwadratowego.
10.10 Wstęp
5
Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Funkcje, funkcje odwrotne, obraz i przeciwobraz zbioru.
16.10 Wstęp
Kolokwium I
6
Parzystość i nieparzystość funkcji. Monotoniczność funkcji. Średnie.
17.10 Wstęp
7
Funkcje potęgowe, funkcje trygonometryczne, wykresy.
23.10 Wstęp
8
Funkcje cyklometryczne, równania trygonometryczne.
24.10 Wstęp
30.10 Analiza
6.11 Analiza
9
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne. Elementy logiki.
7.11 Wstęp
Kolokwium II.
13.11 Analiza
10
Elementy logiki, kwantyfikatory.
14.11 Wstęp
20.11 Analiza
11
Indukcja matematyczna.
21.11 Wstęp
27.11 Analiza
12
Zasada włączeń-wyłączeń, zbiór potęgowy i funkcja charakterystyczna
28.11 Wstęp
4.12 Analiza
13
Dalsze zadania
5.12 Wstęp
Kolokwium III.
11.12 Analiza
14
12.12 Wstęp
18.12 Analiza
15
19.12 Wstęp
Kolokwium Zaliczeniowe.
8.01 Analiza
9.01 Analiza
15.01 Analiza
16.01 Analiza
22.01 Analiza
23.01 Analiza
30.01 Analiza