Zestawy zadań z matematyki dla studentów Inżynierii Środowiska.

Plan zajęć

W poniedziałek 22 czerwca, w godz 11-12, w budynku 34, w sali 3/86 można będzie odebrać ocenione kolokwia poprawkowe 1/2/3

W pliku "wyniki.pdf" dostępne są ostateczne oceny z ćwiczeń. Ocena 2+ oznacza warunkowe dopuszczenie do egzaminu - dopuszczeni są wszyscy, którzy pisali kolokwium poprawkowe.

Materiały od wykładowcy: