Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2014/15

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.
Plan zajęć

ostatnia aktualizacja podstrony priv: 19.09.2015

Dostępne są wyniki egzaminu, termin II

Zajęcia odbywają się w sali 3/82 w godzinach 16:00 - 19:45Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  21.02 Kolokwia zaliczeniowe poprawkowe z Analizy i Wstępu
  07.03   Zestaw 1 Całka oznaczona i jej zastosowania - dokończenie.
  21.03 Zestaw 2 Kolokwium I (wszystko o całkach) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  11.04 Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji na zbiorze ograniczonym.
  25.04 Zestaw 4 Pochodna jako przekształcenie liniowe.
  16.05 Zestaw 5 Kolokwium II Całka podwójna, potrójna i iterowana.
  06.06 Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce podwójnej.
  20.06 Zestaw 7 Zastosowania całki wielokrotnej.
  04.07 Egzamin 13:30-16:30Semestr I:

Plan sobotni:   Uwaga - zmiana budynku!!!

8:15-10:45
Wstęp lub Analiza
bud. 22 Audytorium
 
11:00-13:15
Języki obce
13:15-14:15
Obiad
14:15-19:00
Wstęp lub Analiza
bud. 34 sala 3/82
W obszarze zielonym 30-40 minut ruchomych przerw.

Semestr I:

zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
Z1
27.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
Z2
11.10
W3
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna. Kolokwium I.
W4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Funkcja parzysta i nieparzysta Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
Z3
25.10
A1
Granice ciągów, granice funkcji. Kolokwium II w godz 8:15-9:00. Wykład z Analizy 9:00-10:45. Kontynuacja od 14:15.
W5
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne.
Z4
15.11
A2
Ciągłość i pochodna funkcji.
W6
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.
Z5
29.11
A3
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema Kolokwium I
A4
Reguła de L'Hospitala Projekt.
Z6
13.12
W7
Elementy logiki. Kolokwium III
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
Z7
10.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe
A6
Wielomian Taylora.
Z8
24.01
WZ
Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe w godz. 8:30-10:30
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni. Kolokwium II w godz. 14:00-14:15
sesja
07.02
 
AZ
Kolokwium zaliczeniowe, sobota 07.02.2015 godz 9-12 bud 22 Aula