Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2013/14

Plan zajęćnr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
4.10
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
10.10
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
11.10
Iloczyn kartezjański. Relacja porządku (liniowego). Prosta liczbowa. Rozwinięcie dziesiętne liczby wymiernej. Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Trójmian kwadratowy. Zgadywanie pierwiastka wymiernego wielomianu. Równania i nierówności wielomianowe.
4
Zadania.
17.10
5
.
18.10
6
.
24.10
Kolokwium I
7
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne.
25.10
*
.
31.10
Analiza Matematyczna
*
.
7.11
Analiza Matematyczna
8
Funkcja wykładnicza i logarytmiczna.
8.11
*
.
14.11
Analiza Matematyczna
9
Elementy logiki i indukcja matematyczna.
15.11
*
.
21.11
Analiza Matematyczna
10
.
22.11
Kolokwium II
*
.
28.11
Analiza Matematyczna
11
Zadania na 2-3 zajęcia.
29.11
*
.
5.12
Analiza Matematyczna
12
.
6.12
*
.
12.12
Analiza Matematyczna
13
.
13.12
Kolokwium III
*
.
19.12
Analiza Matematyczna
14
Kolokwium III, poprawkowe.
20.12
Metody dowodzenia twierdzeń.

Literatura:
Podstawowa: Uzupełniająca: