Wstęp do Matematyki i Analiza Matematyczna -- zaoczne -- IiE, WZIM

rok 2013/14

Opis zajęć.
Harmonogram zjazdów.
Plan zajęć

Termin II egzaminu odbędzie się w 6 września w godzinach 10:00-13:00 w sali 0/41


Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  15.02   Zestaw 1 Całka oznaczona i jej zastosowania - dokończenie.
  01.03 Zestaw 2 Kolokwium I (wszystko o całkach) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  15.03 Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji na zbiorze ograniczonym.
  29.03 Zestaw 4 Pochodna jako przekształcenie liniowe.
  12.04 Zestaw 5 Kolokwium II Całka podwójna, potrójna i iterowana.
  10.05 Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce podwójnej.
  24.05 Zestaw 7 Zastosowania całki wielokrotnej.
  14.06 Kolokwium III
  28.06 Egzamin


Semestr I:

zjazd
nr
ćwiczenia
wykład
1
28.09
W1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze.
W2
Ułamki dziesiętne. Trójmian kwadratowy. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne.
2
12.10
W3
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie. Kolokwium I.
W4
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz, parzystość i nieparzystość. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna.
3
26.10
W5
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne. Równania trygonometryczne. Kolokwium II.
A1
Granice ciągów, granice funkcji.
4
16.11
W6
Funkcja potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.
A2
Ciągłość i pochodna funkcji.
5
30.11
A3
Reguła de L'Hospitala Kolokwium I
A4
Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema Projekt.
6
14.12
W7
Elementy logiki. Kolokwium III
A5
Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych..
7
04.01
WZ
. Kolokwium Zaliczeniowe godz 8:05-10:00
A6
Wielomian Taylora.
8
18.01
WZ
. Kolokwium Zaliczeniowe -- poprawkowe godz 7:50-9:50
A7
Całka oznaczona, nieoznaczona, pole powierzchni, objętość. Kolokwium II godz 10:00-10:45
sesja
01.02
W
. Kolokwium zaliczeniowe - termin III, 8:00-10:00
A
. Kolokwium zaliczeniowe, 10:30-13:00