Wstęp do Matematyki -- Informatyka i Ekonometria, WZIM

rok 2012/13

Plan zajęć

Dostępne są wyniki IV terminu Kolokwium Zaliczeniowego.


nr
ćwiczenia
data
wykład
1
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów.
4.10
Oznaczenia działań na zbiorach, działania na liczbach rzeczywistych, ułamki, procenty, mnożenie pisemne, dzielenie z resztą liczb całkowitych i wielomianów. Liczby pierwsze, roskład na czynniki pierwsze, rozkład wielomianu na czynniki nierozkładalne, NWD, NWW, algorytm Euklidesa, działania na potęgach.
2
NWD, NWW, algorytm Euklidesa, niedziesiątkowe systemy liczbowe.
5.10
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x)
3
Arytmetyka czterech działań w Zn oraz F2[x]/w(x).
11.10
Iloczyn kartezjański. Relacja porządku (liniowego). Prosta liczbowa. Rozwinięcie dziesiętne liczby wymiernej. Wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
4
Prosta liczbowa, wartość bezwzględna i jej interpretacja geometryczna. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Podstawowe średnie.
12.10
Trójmian kwadratowy, postać iloczynowa i kanoniczna, wykres. Twierdzenie Bézout. Zgadywanie pierwiastków wymiernych wielomianów. Równania i nierówności wielomianowe i wymierne. Wzory skróconego mnożenia. Funkcja. Funkcja wielomianowa jej własności i wykresy.
5
Dowodzenie równości zbiorów. Relacje porządku.
18.10
Kolokwium I (Cztery działania arytmetyczne. Arytmetyka modulo. NWD, NWW. Oś liczbowa. Usuwanie niewymierności.)
6
Ułamki dziesiętne, trójmian kwadratowy, równania i nierówności wymierne i wielomianowe, wykresy.
19.10
7
Funkcja jako relacja, obraz, przeciwobraz, parzystość i nieparzystość. Funkcja rosnąca/malejąca. Dziedzina, przeciwdziedzina, funkcja odwrotna..
25.10
8
Miary kąta (stopnie i radiany). Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne..
26.10
9
Funkcja odwrotna. Upraszczanie wyrażeń trygonometrycznych i cyklometrycznych. Równania trygonometryczne. Upraszczanie wyrażeń wykładniczych i logarytmicznych. Nierówności wykładnicze i logarytmiczne..
8.11
Kolokwium II (Rozwinięcie dziesiętne. Nierówności wymierne. Wykresy funkcji, funkcje trygonometryczne, funkcja jako relacja, funkcja monotoniczna. Obraz i przeciwobraz.)
10
Dokończenie
9.11
Analiza 4 razy
11
Tautologie. Formuły zdaniowe. Kwantyfikatory, zmienne wolne i związane. Indukcja matematyczna..
29.11
12
Dokończenie
30.11
13
Zbiory potęgowe. Zasada włączeń wyłączeń. Relacje.
6.12
Kolokwium III (Funkcja odwrotna. Równania trygonometryczne. Nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Tautologie, kwantyfikatory. Indukcja.)
7.12
Analiza 1 raz
14
13.12
Powtórzenie - odpowiedzi na pytania studentów.
15
14.12
Kolokwium zaliczeniowe