Analiza matematyczna dla studentów Informatyki i Ekonometrii,

studia zaoczne rok 2012/13

Opis zajęć
Harmonogram zjazdów
Plany

Dostępne są wyniki terminu II Egzaminu.

Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  02.03   Zestaw 1 Całka oznaczona i jej zastosowania - dokończenie.
  16.03 Zestaw 2 Kolokwium I (całki) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  06.04 Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji na zbiorze ograniczonym.
  20.04 Zestaw 4 Pochodna jako przekształcenie liniowe
  11.05 Zestaw 5 Kolokwium II Całka podwójna, potrójna i iterowana.
  25.05 Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce podwójnej i potrójnej.
  08.06
  22.06 Kolokwium III
  06.07

Semestr I:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  29.09   Zestaw 1 Funkcje elementarne: potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i ich własności.
  13.10 Zestaw 2 Granice ciągów, granice funkcji, ciągłość funkcji.
  27.10 Zestaw 3 Ciągłość funkcji. Pochodna funkcji.
  24.11 Zestaw 4 Kolokwium I. Reguła de L'Hospitala, pochodne cząstkowe.
  8.12 Zestaw 5 Najmniejsza i największa wartość funkcji, lokalne ekstrema. Projekt.
  5.01 Zestaw 6 Kolokwium II. Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych.
  19.01 Zestaw 7 Całka oznaczona, całka nieoznaczona, pole powierzchni.
  2.02 Zestaw 8 Kolokwium III Całka oznaczona i jej zastosowania.
  16.02 Powtórzenie ; Kolokwia poprawkowe. budynek 37 Aula I
  23.02 Egzamin budynek 37 Aula I, godz 11-14