Matematyka dla studentów Wydziału Leśnego

rok 2011/12

Plan zajęć
Zasady zaliczania


Wpisy ocen Poniedziałek 12 marca godz 13-15


Wyniki drugiego terminu egzaminu dostępne są w pliku "wyniki_popr.pdf"

numer
tygodnia
ćwiczenia
data
wykładu
wykład
1
Arytmetyka macierzy, wyznacznik macierzy 2x2 i 3x3.
5.10
Arytmetyka macierzy.
2
Operacje elementarne, rząd, wyznacznik.
12.10
Operacje elementarne, rząd, wyznacznik, macierz odwrotna.
3
Układy równań liniowych.
19.10
Układy równań liniowych.
4
Kolokwium I grupy 1-6;   Dziedzina i granica funkcji.
26.10
Funkcje: dziedzina, granica, ciągłość.
5
Kolokwium I grupy 7-10;   Dziedzina i granica funkcji.
2.11
Pochodna funkcji, reguła de l'Hospitala.
6
Pogodna funkcji, reguła de l'Hospitala.
9.11
Przebieg zmienności funkcji.
7
Przebieg zmienności funkcji.
16.11
Powtórzenie.
8
Kolokwium II
23.11
Całka nieoznaczona.
9
Całka nieoznaczona.
30.11
Całka oznaczona i pole powierzchni.
10
Całka oznaczona i pole powierzchni.
7.12
Całki niewłaściwe.
11
Całka niewłaściwa.
14.12
Funkcje dwu zmiennych, pochodne kierunkowe i cząstkowe, gradient.
12
Kolokwium III
21.12
Lokalne ekstrema funkcji dwu zmiennych.
13
Pochodne cząstkowe rzędu I i II.
4.1
Całka podwójna i iterowana.
14
Całka podwójna i iterowana.
11.1
Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych.
15
Wpisy zaliczeń i powtórzenie.
18.1
Powtórzenie.
30.02
Egzamin


Materiały do wykładów opracowane na podstawie notatek dr Marii Wesołowskiej.