Analiza matematyczna dla studentów Informatyki i Ekonometrii,

studia zaoczne rok 2011/12

Opis zajęć
Harmonogram zjazdów
Dostępne są wyniki egzaminu
Wpisy do indeksów sobota 22 września godz 9:45-10:00 sala 3/86

Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  25.02   Zestaw 1 Zastosowania całki oznaczonej - dokończenie
  10.03   Zestaw 2 Kolokwium z całości całek (3 ostatnie zjazdy) Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych.
  24.03   Zestaw 3 Największa i najmniejsza wartość funkcji dwu i trzy zmiennych na zbiorze domkniętym ograniczonym.
  14.04   Zestaw 4 Pochodna jako przekształcenie liniowe.
  28.04   Zestaw 5 Całka podwójna i iterowana.
  12.05   Zestaw 6 Kolokwium (zestawy 2, 3 i 4) Zamiana zmiennych w całce podwójnej.
  26.05   Zestaw 7 Zastosowania całki wielokrotnej
  09.06   Zestaw 8 Kolokwium (zestawy 5, 6 i 7) Całkowanie przez odwrotną zamianę zmiennych, całka niewłaściwa.
  23.06   Najpierw odpowiedzi na pytania studentów, potem poprawa kolokwiów.
  07.07   Egzamin


Semestr I:

data
zadania
domowe
temat zajęć
  24.09   Zestaw 1 Funkcje elementarne: potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i ich własności.
  8.10 Zestaw 2 Granice ciągów, granice funkcji, ciągłość funkcji.
  22.10 Zestaw 3 Ciągłość funkcji, pochodna funkcji.
  5.11 Zestaw 4 Kolokwium I. Pochodne cząstkowe, reguła de l'Hospitala
  26.11 Zestaw 5 Największa i najmniejsza wartość funkcji.
  10.12 Zestaw 6 Kolokwium II. Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych .
  14.01 Zestaw 7 Całka oznaczona, całka nieoznaczona, pole powierzchni.
  28.01 Zestaw 8 Zastosowania całki oznaczonej.
  11.02 Egzamin godzina 13:00