Strona dla studentów grupy 1i2, matematyki I roku ZIP.
ćwiczenia grupy 1i2 przeniesione do budynku 22, sali 6dostępne są wyniki semestru na ../wyniki.pdf
skala ocen:
2 0-15
3 16-19
3+ 20-23
4 24-26
4+ 27-28
5 29-30
na zaliczenie - według sumy max
na ocenę - według sumy z pierwszych terminówPodstawowym tekstem do zajęć jest: Dodatkowe propozycje zadań:
 1. Całka nieoznaczona
 2. Całka oznaczona
 3. Całka podwójna i iterowana
 4. Zamiana zmiennych w całce podwójnej
 5. Równania różniczkowe rzędu pierwszego
 6. Liczby zespolone 1. Kolokwium 1
 2. Kolokwium 1p
 3. Kolokwium 2
 4. Kolokwium 3