Analiza matematyczna dla studentów Informatyki i Ekonometrii,

studia zaoczne rok 2010/11

Opis zajęć
Harmonogram zjazdów

Dostępne są wyniki III terminu egzaminu.

Semestr II:

data
zadania
domowe
temat zajęć
12.II     10:30-14:30       Powtórzenie do egzaminu.
5.III Zestaw 1 Zastosowania całek - dokończenie
19.III Zestaw 2 Lokalne ekstrema funkcji wielu zmiennych
2.IV Zestaw 3 Najmniejsza i największa wartość funkcji ciągłej na zbiorze zwartym. Mnożniki Lagrange'a
16.IV Zestaw 4 Kolokwium I; Przekształcenia, jakobian, styczna do krzywej i powierzchni zadanej parametryzacją.
14.V Zestaw 5 Kolokwium II; Całka wielokrotna i iterowana
28.V Zestaw 6 Zamiana zmiennych w całce wielokrotnej.
11.VI Zestaw 7 Kolokwium III; Zastosowania całki wielokrotnej
25.VI Poprawa kolokwiów 1, 2 i 3; Powtórzenie
9.VII Egzamin

Semestr I:

data

zadania

domowe

temat zajęć

4.IX

 

 

2.X

 

 

16.X

Zestaw 1

Funkcje elementarne: potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne i ich własności.

30.X

Zestaw 2

Granice ciągu i funkcji, liczba e.

31.X

Zestaw 3

Ciągłość funkcji, pochodna funkcji. Konspekt wykładu.

13.XI

Zestaw 4

Kolokwium 1; Reguła de L'Hospitala

27.XI

Zestaw 5

Największa i najmniejsza wartość funkcji.

11.XII

Zestaw 6

Kolokwium 2; Przykłady metryk. Metryka supremum na zbiorze funkcji ograniczonych. Projekt.

8.I

Zestaw 7

Całka oznaczona, całka nieoznaczona, pole obszaru

22.I 

Zestaw 8

Zastosowania całki oznaczonej

5.II

Zestaw 9

Kolokwium 3; Wielomian Taylora, znajdowanie przybliżonych wartości funkcji analitycznych.

12.II

 

9:00-10:30 poprawa kolokwiów
10:30-14:30 powtórzenie
19.II

 

Egzamin, w godzinach 14:45-18:45, sala 3/82, b. 34
uwaga: sąsiednia sala!
12.III

 

Egzamin poprawkowy, w godzinach 9:00-12:00, sala 3/82, b. 34