Zestawy zadań z matematyki dla studentów Informatyki i Ekonometrii.Wyniki semestru w pliku .../wyniki.pdf

Semestr II

 1. Całka nieoznaczona
 2. Obiętości bryły i długości łuku
 3. Lokalne ekstrema funkcji weilu zmiennych
 4. Najwjększa i najmniejsza wartość funkcji
 5. Wypukłość funkcji
 6. Całka wielokrotna i iterowana
 7. Całka wielokrotna i jej zastosowania


Kolokwium I
Kolokwium II


Semestr I

 1. Powtórzenie - arytmetyka
 2. Średnie i indukcja
 3. Granice ciągów i funkcji
 4. Przestrzenie metryczne i jednostajna ciągłość funkcji
 5. Pochodne
 6. Największa i najmniejsza wartość funkcji
 7. Reguła de L'Hospitala
 8. Wielomian Taylora


Kolokwium I
Kolokwium II