Zestawy zadań z matematyki dla studentów kierunku budownictwo.

rok 2009/10

Semestr II:

 

Serie zadań od wykładowcy:

 1. Seria V

 

Kolokwium poprawkowe, obejmujące całość materiału:
wtorek 5 października, godz. 9:00, bud. 34, sala 2/18

Zadania dla grup 5-7:

 1. Pochodne funkcji
 2. Przebieg zmienności funkcji
 3. Całka nieoznaczona
 4. Całka oznaczona i pole
 5. Objętość bryły obrotowej i długość łuku
 6. Pochodne i ekstrema lokalne funkcji wielu zmiennych


Semestr I:

 

Serie zadań od wykładowcy:

 1. Seria I
 2. Seria II
 3. Seria III
 4. Seria IV
 5. Egzamin

 

Zadania dla grup 1-4:

 1. Działania, moduły, wielomiany, logarytmy
 2. Relacje i funkcje odwrotne
 3. Liczby zespolone 
 4. Granice ciągów