Zestawy zadań z matematyki dla studentów studiów magisterskich, kierunku budownictwo.

rok 2009/10

Semestr letni:


Materiały od wykładowcy:


  1. Eksponent Lapunova
  2. Zadania, seria I

 

Kolokwium poprawkowe, obejmujące całość materiału:
czwartek 30 września, godz. 9:00, sala 0/41, budynek 34.

Zadania dla grupy 3:

  1. Równania o zmiennych rozdzielających się