Analiza matematyczna dla studentów Informatyki i Ekonometrii,

studia zaoczne rok 2009/10

Opis zajęć

Dostępne są rozwiązania zadań z drugiego terminu egzaminu.

 

Semestr II:

 

data

zadania

domowe

temat zajęć

20.II

Zjazd 1

Zastosowania całek: objętości brył obrotowych, długości łuków, środki ciężkości.

6.III

Zjazd 2

Pochodne cząstkowe, gradient, druga pochodna, styczne do wykresu.

20.III

Zjazd 3

Lokalne ekstrema funkcji dwu i trzech zmiennych.

10.IV

Zjazd 4

Kolokwium 1; Ekstrema warunkowe, największa i najmniejsza wartość funkcji na zbiorze zwartym.

24.IV

Zjazd 5

Przekształcenia, jakobian, styczna do krzywej i powierzchni zadanej parametryzacją.

15.V

29.V

Zjazd 6

Kolokwium 2; Całka podwójna i iterowana.

19.VI

Zjazd 7

Zamiana zmiennych w całce podwójnej.

3.VII

Zjazd 8  

Kolokwium 3; Zastosowania całek.

17.VII

 

Egzamin,   termin I   rozwiązania

--.--

 

 

 

Semestr I:

 

data

zadania

domowe

temat zajęć

12.IX

Zjazd 1

Funkcje elementarne: potęgowe, wykładnicze, logarytmiczne i ich własności.

26.IX

Zjazd 2

Granica ciągu, funkcji, ciągłość funkcji.

10.X

Zjazd 3

Funkcje trygonometryczne, pochodna funkcji

24.X

Zjazd 4 i 5

Kolokwium 1; Reguła de L’Hospitala i zagadnienia min-max

14.XI

Zagadnienia min-max kontynuacja.

28.XI

Zjazd 6

Kolokwium 2; metryki, metryka supremum na zbiorze funkcji ciągłych ograniczonych.

12.XII

Zjazd 7

Wielomian Taylora, znajdowanie przybliżonych wartości funkcji analitycznych.

9.I

Zjazd 8

Całka oznaczona, nieoznaczona, funkcja pierwotna

23.I

Zjazd 9 

Kolokwium 3; całka oznaczona, pole obszaru.

6.II

 

Egzamin,  termin I

27.II

 

Egzamin, termin II

27.III

 

Egzamin, termin III,   27.03, godz 10-13, b.34, s.1/83